ul. Staszica 4
64-500 Szamotuły;
tel. 577 001 349

biblioteka@szamotuly.pbp.poznan.pl
http://szamotuly.pbp.poznan.pl

Biblioteka czynna:
Poniedziałek - piątek 10.00-17.00

Zadania


gromadzenie:

  • książek  w języku polskim z zakresu pedagogiki, psychologii i nauk pokrewnych oraz  naukowych i popularnonaukowych   z dziedzin objętych programami nauczania wszystkich szczebli kształcenia, literatury pięknej zgodnej z wykazem lektur dla ucznia, wydawnictw z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, programów szkolnych i wydawnictw regionalnych,
  • czasopism pedagogicznych i metodycznych dla poszczególnych przedmiotów nauczania, naukowe i popularnonaukowe wspierające nauczanie i wychowanie oraz bibliotekarskie,
  • kaset audiowizualnych o charakterze edukacyjnym,

 

opracowanie zbiorów (komputerowo)

 

udostępnianie zbiorów wszystkim zainteresowanym czytelnikom; pierwszeństwo mają dokształcający  i doskonalący  się nauczyciele oraz studenci kierunków pedagogicznych; czytelnikom poniżej 16 r.ż. zbiory udostępniane są  tylko w czytelni,

 

działalność informacyjno-bibliograficzna; katalogii on-line dostępne całą dobę

 

koordynowanie prac zespołu samokształceniowego nauczycieli bibliotekarzy powiatu szamotulskiego,

 

udzielanie pomocy i instruktażu bibliotekom szkolnym,

 

prowadzenie dla zainteresowanych szkół zajęć z informacji naukowej,

 

współpraca z placówkami oświatowymi i instytucjami kultury z terenu powiatu szamotulskiego