ul. Staszica 4
64-500 Szamotuły;
tel. 577 001 349

biblioteka@szamotuly.pbp.poznan.pl
http://szamotuly.pbp.poznan.pl

Biblioteka czynna:
Poniedziałek - piątek 10.00-17.00

Spotkanie nauczycieli bibliotekarzy powiatu szamotulskiego


21 kwietnia br. w Szkole Podstawowej w Pniewach spotkali się nauczyciele bibliotekarze z terenu powiatu szamotulskiego w ramach sieci współpracy i samokształcenia, zajmującej się rozwojem czytelnictwa dzieci i młodzieży. Nauczycielki wymieniały swoje doświadczenia. Lidia Chudziak przedstawiła działania wpływające na rozwój czytelnictwa, podejmowane przez bibliotekę Szkoły Podstawowej w Pniewach. Danuta Kiereta ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Szamotułach zaprezentowała przebieg imprezy "Zaczytana szkoła", która odbyła się 18 marca w tej szkole; jej organizatorem  była Rada Rodziców przy współpracy z biblioteką szkolną. Alina Rysicka z Zespołu Szkół w Pniewach opowiedziała o napisanej przez siebie książce "Emilia Sczaniecka w służbie Ojczyźnie" (książka o wybitnej Wielkopolance XIX wieku, która zapisała się w pamięci narodu zaangażowaniem i ofiarnością w czasie powstań narodowych, a także szerzeniem oświaty wśród ludu oraz w innych dziedzinach pracy organicznej). Małgorzata Kowzan (Biblioteka Pedagogiczna w Szamotułach) prowadziła szkolenie "Skutki kadrowe reformy oświaty" i indywidualne konsultacje dot. prawa oświatowego.