ul. Staszica 4
64-500 Szamotuły;
tel. 577 001 349

biblioteka@szamotuly.pbp.poznan.pl
http://szamotuly.pbp.poznan.pl

Biblioteka czynna:
Poniedziałek - piątek 10.00-17.00

Konkurs "Sztuka - Parasol i Literatura"

Regulamin konkursu literacko-plastycznego

(II edycja)

Konkurs „Sztuka – Parasol i Literatura”

 

§1

Organizatorzy konkursu

 

1. Organizatorami Konkursu są: Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Szamotułach,

Szamotulski Ośrodek Kultury, Kino „Halszka” w Szamotułach.

2. Konkurs jest kontynuacją konkursu literacko-plastycznego „Sztuka - Krzesło i Literatura, autorstwa Ewy J. Partyki – Wróblewskiej.

 

§2

Cele konkursu

 

1. Propagowanie czytelnictwa poprzez literaturę, plastykę i muzykę.

2. Zwrócenie uwagi na wartości czytelnicze książek, na każdym etapie życia człowieka.

3. Kształtowanie postaw kreatywnych, rozbudzanie wyobraźni, wrażliwości twórczej poprzez nadawanie (zużytym) przedmiotom codziennego użytku

nowej formy artystycznej.

 

§3

Uczestnicy konkursu

 

Konkurs adresowany jest do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz dorosłych.

 

§4

Przedmiot konkursu

 

Uczestnicy konkursu przedstawiają na realnej parasolce za pomocą dowolnych środków artystycznych nastrój utworu muzycznego, którego tytuł lub nazwa występuje w przeczytanej literaturze (przygotowują takie rozwiązania, aby parasole można było zawiesić).

 

§5

Zasady udziału w konkursie

 

1. Praca może być wykonana indywidualnie lub zespołowo.

2. Zgłoszenia udziału w konkursie grup przedszkolnych oraz uczniów szkół dokonują nauczyciele; dorośli zgłaszają się indywidualnie.

 

§6

Terminy i miejsce konkursu

1. Przystąpienie do konkursu należy zgłosić do 20 maja 2017 r. na adres e-mail: biblioteka@szamotuly.pbp.poznan.pl lub kino-halszka@wp.pl.

2. Prace konkursowe należy dostarczyć do 31 maja 2017 r. do Szamotulskiego Ośrodka Kultury, ul. Dworcowa 43 (sekretariat czynny w godzinach: 8.00-16.00) lub do Kina „Halszka”, ul. Dworcowa 7 (w godzinach funkcjonowania kina, od piątku do wtorku, 16.00 – 20.00).

3. Do pracy konkursowej należy dołączyć opis:

A) Imię i nazwisko autora lub autorów pracy (w przypadku przedszkoli i szkół nazwa klasy, nazwa szkoły lub przedszkola, imię i nazwisko

nauczyciela lub opiekuna).

B) Autora i tytuł utworu literackiego oraz tytuł lub nazwę utworu muzycznego w nim zawarty, który stanowił inspirację do pracy twórczej.

4. Ogłoszenie wyników konkursu i otwarcie wystawy prac nastąpi 3 czerwca 2017 r. o godz. 17.00 na Rynku w Szamotułach (od strony Biblioteki Publicznej).

 

§7

Zasady rozstrzygnięcia konkursu

1. Jury powołane przez organizatorów oceni prace według następujących kryteriów: zgodność z tematyką konkursu, oryginalność, jakość wykonania (w podziale na trzy grupy: przedszkolaki, uczniowie, dorośli).

2. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej tryb odwoławczy.

3. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zatrzymania prac w celach wystawienniczych i reklamowych - wszystkie prace nadesłane na konkurs zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej 4 czerwca 2017 r. w przestrzeni publicznej podczas Ulicznego Festiwalu Osobliwości („Dni Szamotuł”); do 30 czerwca 2017 r. wystawione będą w Kinie „Halszka” i Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Poznaniu Filii w Szamotułach.

4. Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane.

 

§ 8

Postanowienia końcowe

1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu.

2. Niniejszy dokument jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

3. Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu Filii w Szamotułach, Szamotulskiego Ośrodka  Kultury i Kina „Halszka”.

4. Dodatkowe informacje o konkursie u koordynatorów:

- Małgorzata Kowzan – kierownik Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu Filii w Szamotułach (tel. 61 29 21 521; e-mail: biblioteka@szamotuly.pbp.poznan.pl),

- Izabela Szymanska - kierownik Kina Halszka (tel. 605-299-325, e-mail: kino-halszka@wp.pl).

 

 

Konkurs został objęty honorowym patronatem Wielkopolskiego Związku Artystów Plastyków.