ul. Staszica 4
64-500 Szamotuły;
tel. 577 001 349

biblioteka@szamotuly.pbp.poznan.pl
http://szamotuly.pbp.poznan.pl

Biblioteka czynna:
Poniedziałek - piątek 10.00-17.00

Historia


Biblioteka Pedagogiczna w Szamotułach rozpoczęła działalność w maju 1953 r. podczas Dni Oświaty, Książki i Prasy.

 

Biorąc pod uwagę strukturę organizacyjną, jej dzieje można podzielić na trzy okresy. Pierwszy obejmuje lata 1953-1957. Istniała wówczas jako oddział Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Poznaniu. Otrzymywała stamtąd całe zaopatrzenie, od książek i mebli, po artykuły biurowe i wynagrodzenie pracowników. Drugi okres wyznaczają lata 1958-1976. Funkcjonowała wówczas samodzielnie jako Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna. Organizacyjnie podlegała Wydziałowi Oświaty Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Szamotułach, nadzór merytoryczny sprawował inspektor szkolny. Od 1958 r. o zabezpieczenie finansowe i lokalowe PBP troszczył się Wydział Oświaty. Natomiast działalność merytoryczna była koordynowana przez PBW w Poznaniu. Trzeci okres działalności biblioteki rozpoczął się w 1976 r. Wtedy to, po likwidacji powiatów, stała się filią PBW w Poznaniu i przyjęła nazwę Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Poznaniu Filia w Szamotułach. Nadal jednak PBW w Poznaniu miała nad nią tylko nadzór merytoryczny. Stroną finansową zajmował się Wydział Oświaty i Wychowania UMiG w Szamotułach, środki na prowadzenie otrzymywał z Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Gdy w roku 1995 samorząd gminny przejął szkolnictwo podstawowe, Filia PBW w Szamotułach nadal miała nadzór finansowy ze strony Kuratorium Oświaty , księgowość przeniesiona została do Bursy Szkolnej w Szamotułach.

 

Od 1 stycznia 1999 r. organem prowadzącym jest Sejmik Województwa Wielkopolskiego. Obsługę administracyjną i księgową przeniesiono do PBW w Poznaniu. Od września 2000 roku przyjęła nazwę Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Szamotułach.

 

Początkowo Biblioteka Pedagogiczna  mieściła się w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Staszica 1. W 1967 r. usytuowana została przy ul. Rynek 10 w jednoizbowym pomieszczeniu. W 1978 r. ówczesne władze oświatowe zakupiły dla PBP budynek przy ul. Staszica 4, do którego biblioteka przeprowadziła się w 1980 r. i mieści się do dziś.

 

 

Funkcję kierownika placówki pełniły kolejno:

  • Wiktoria Babczyńska (1.05.1953 r. - 31.08.1968 r.)
  • Stanisława Miodowicz (1.09.1968 r. - 31.08.1972 r.)
  • Krystyna Cybułka (1.09.1972 r. - 31.01.1991 r.)
  • Bogumiła Saternus (1.02.1991 r. - 30.10.1995 r.)
  • Małgorzata Kowzan (15.11.1995 r. - 31.08.2019 r.)
  • Bartosz Nowicki (01.09.2019 r. - nadal)