ul. Staszica 4
64-500 Szamotuły;
tel. 577 001 349

biblioteka@szamotuly.pbp.poznan.pl
http://szamotuly.pbp.poznan.pl

Biblioteka czynna:
Poniedziałek - piątek 10.00-17.00

Czasopisma pedagogiczne


Wychowawca - miesięcznik nauczycieli i wychowawców katolickich, wydawany od 1993 r., na jego łamach publikowane są artykuły poświęcone problemom wychowania dzieci i młodzieży oraz aktualnym problemom oświaty, scenariusze zajęć o tematyce wychowania w rodzinie, poetyckie, montaże literackie.

 

 

 

 

 

Biblioteka w Szkole - miesięcznik wydawany od 1991 r. przez Agencję SUKURS; pomaga organizować, planować i realizować pracę przez nauczycieli bibliotekarzy, zawiera informacje fachowe i warsztatowe, przykłady rozwiązań programowych, scenariusze zajęć, materiały repertuarowe, aktualne przepisy prawa oświatowego, itp.

 

 

 

 

 

Psychologia w Szkole - kwartalnik dla nauczycieli  wydawany od 2005 r. przez Charaktery. Jego zadaniem jest dostarczanie rzetelnej informacji psychologicznej i wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów w codziennej pracy pedagogicznej.

 

 

 

 

 

 

Edukacja (Studia, Badania, Innowacje) - kwartalnik o charakterze naukowym, wydawany przez Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie ( od 1983 r.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edukacja i Dialog - miesięcznik wydawany przez Społeczne Towarzystwo Oświatowe od 1991 r. Na jego łamach publikowane są artykuły dotyczące teorii wychowania i nauczania, w szczególności szeroko rozumianego nowatorstwa pedagogicznego.