ul. Staszica 4
64-500 Szamotuły;
tel. 577 001 349

biblioteka@szamotuly.pbp.poznan.pl
http://szamotuly.pbp.poznan.pl

Biblioteka czynna:
Poniedziałek - piątek 10.00-17.00

Czasopisma


 

 1. Arka. Biuletyn Komisji Edukacji w Dziedzinie Alkoholizmu i Innych Uzależnień... (1999 r. - 2002)

 2. Aura. Ochrona Środowiska (1995 r. - 2008)

 3. Bibliografia Zawartości Czasopism (1983 r. - 1989 r.)

 4. Biblioteka w Szkole (1993 r. - nadal)

 5. Bibliotekarz (1956 r. i 1973 r. - 2010)

 6. Biologia w Szkole (1956 r. - 1965 r., 1967 r. - 1998 r. i 2001- nadal)

 7. Charaktery (2003 r. - nadal)

 8. Chemia w Szkole (1955 r. - nadal)

 9. Chowanna. Czasopismo pedagogiczne (1958 - 1990 r. i 1997 r.)

 10. Chrońmy Przyrodę Ojczystą ( 1960 r. 1965 r., 1971 r., 1991 r.- 1996 r.)

 11. Czas Kultury ( 1992 r., 1994 r.)

 12. Czasopismo Geograficzne (1960 r. - 1963 r.)

 13. Człowiek i Światopogląd ( 1974 r. - 1988 r.)

 14. Dom Dziecka (1954 r., 1956 r., 1958 - 1959 r.)

 15. Dydaktyka Szkoły Wyższej (1979-1990 r.)

 16. Dyrektor Szkoły (2002 r.- 2008 r.)

 17. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty (1954 - 1966 r.)

 18. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego (1967 - 1971 r.)

 19. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty i Wychowania (1973 - 1987 r.)

 20. Dziennik Urzędowy Ministra Edukacji Narodowej (1989 - 2001 r.)

 21. Dziennik Urzędowy Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (2002 - 2004 r.)

 22. Dziennik Ustaw (1954 - 1969 r., 1973 - 1978 r.,1981 - 1983 r.,1985 - 1986 r., 1989 - 1991 r.)

 23. Edukacja i Dialog (1996 r. - nadal)

 24. Edukacja Medialna (2000 - 2003 r.)

 25. Edukacja - Studia - Badania - Innowacje (1987 r. - nadal)

 26. Filomata (1960 - 1963 r.)

 27. Fizyka i Chemia (1954 r.)

 28. Fizyka w Szkole (1955 - nadal)

 29. Forum humanistów (2000 - 2001 r.)

 30. Geografia w Szkole (1954 - nadal)

 31. Głos Nauczycielski (bieżące roczniki)

 32. Harcerstwo ( 1990 r.)

 33. Język Polski  (1956 - 1968 r., 1973 - 1999 r.)

 34. Język Rosyjski ( 1954 - 1989 r.)

 35. Języki Obce w Szkole ( 1957 - 1962, 1966, od 1969 r. - nadal)

 36. Klasy Łączone (1958-1974 r.)

 37. Konspekt (2001-2002 r.)

 38. Kultura Fizyczna ( 1964 r.)

 39. Kwartalnik Historyczny ( 1960 - 1963 r.)

 40. Kwartalnik Pedagogiczny (1957 r. - nadal)

 41. Lider (od 2005 r. - nadal)

 42. Matematyka (1954 r. - nadal)

 43. Monitor Polski ( 1954 - 1991 r.)

 44. Mówią Wieki ( 1959 - 1988 r., 1995 - 1999 r.)

 45. Nauczyciel i Wychowanie  (1965 - 1985 r.)

 46. Niebieska Linia (2005-- nadal)

 47. Nowa Edukacja (1997 r., 1999 r.)

 48. Nowa Edukacja Zawodowa ( 2002 r. - 2005)

 49. Nowa Szkoła ( 1954 r. - nadal )

 50. Nowe Książki (1956 - 2002 r.)

 51. Nowe w Szkole ( 2002 r. - 2004/nr 1-6)

 52. Opieka, Wychowanie, Terapia ( 1995 r. - 2003, 2007 r. – nadal)

 53. Oświata Dorosłych  (1957 - 1989 r.)

 54. Oświata i Wychowanie ( 1974 - 1989 r.)

 55. Otwarta Szkoła ( 1992 - 1999 r.)

 56. Plastyka i Wychowanie  (1975 - 1998 r.)

 57. Polityka Społeczna ( 2001 r. - nadal)

 58. Polonistyka (1955 r.- nadal)

 59. Poradnik Bibliotekarza (1963 r., 1974 r., 1977-1980 r., 1984-1991 r.,  1995-1997 r., 2000 r.- nadal)

 60. Praca Socjalna (2006 - nadal)
 61. Problemy Alkoholizmu ( 1995 - 2001 r.)

 62. Problemy Narkomanii ( 2001 r.- nadal)

 63. Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze ( 1962 r. - nadal)

 64. Problemy Oświaty na Wsi ( 1985 - 1989 r.)

 65. Problemy Rodziny (1972 - 1991 r.)

 66. Przegląd Biblioteczny ( 1974 - 1990 r.)

 67. Przegląd Historyczno - Oświatowy (1961 r., 1963 r., 1969-1992 r., 1995 r.)

 68. Przegląd Wielkopolski  (1991-1995 r.)

 69. Przewodnik Bibliograficzny ( 1971 -1978 r.)

 70. Psychologia w Szkole (od 2005 r. - nadal)

 71. Przyjaciel Dziecka (1990 - 1991 r.)

 72. Przysposobienie Obronne (1990 - 1998 r.)

 73. Psychologia Wychowawcza (1959 r., 1962 r., 1964 - 2000 r.)

 74. Rodzina i Szkoła ( 1960 r., 1963-1964 r., 1973 r., 1976-1989 r.)

 75. Ruch Pedagogiczny (1963 - 1965 r., 1969 r., 1972 - 1989 r.)

 76. Rysunek i Praca Ręczna (1954 - 1960 r.)

 77. Społeczeństwo Otwarte (1996 - 1997 r.)

 78. Sprawy Międzynarodowe (1961 r., 1963 r.,1967 r., 1971 r., 1974-1989 r.)

 79. Studia Filozoficzne (1974 - 1990 r.)

 80. Studia Socjologiczne (1973 - 1992 r.)

 81. Szkoła Specjalna (1959 - 1960 r., 1966 r., 1969 – nadal)

 82. Szkoła Zawodowa (1959 r., 1971 - 1998 r.)

 83. Śpiew w Szkole (1958 - 1966 r.)

 84. Świat Nauki (1993 - 1998 r.)

 85. Wiadomości Historyczne (1958 - 1998 r., 2002 r.- nadal)

 86. Wiedza i Życie (1995 - 1998 r.)

 87. Wszystko dla Szkoły (2002 r.- nadal)

 88. Wychowanie (1958 - 1973 r.)

 89. Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna (1960 - 1988 r.)

 90. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne (1989 r., 1997 - 1998 r., 2001r. - nadal)

 91. Wychowanie Fizyczne i Sport (1964 r., 1975 - 1989 r., 1995 -1996 r.)

 92. Wychowanie Fizyczne w Szkole (1958 r.)

 93. Wychowanie Muzyczne w Szkole (1967 - 1998 r., 2002 – 2011)

 94. Wychowanie na Co Dzień (2002 r. - nadal)

 95. Wychowanie Obywatelskie (1969-1989 r.)

 96. Wychowanie Techniczne w Szkole (1963 - 1991 r., 1997 - 1998 r., 2002 r. - 2006)

 97. Wychowanie w Przedszkolu (1955 r.- nadal)

 98. Wychowawca (2001 r.- nadal)

 99. Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne (1975 r., 1977 - 1981 r., 1983 -1989 r.)

 100. Zbiorcza Szkoła Gminna (1976-1981 r.)

 101. Zdrowie Psychiczne (1974 - 1985 r.)

 102. Życie Szkoły (1954 r.- nadal)