ul. Staszica 4
64-500 Szamotuły;
tel. 577 001 349

biblioteka@szamotuly.pbp.poznan.pl
http://szamotuly.pbp.poznan.pl

Biblioteka czynna:
Poniedziałek - piątek 10.00-17.00

Awans zawodowy nauczyciela


Opracowała Małgorzata Kowzan

 

 

1. OBECNIE  OBOWIĄZUJĄCE  REGULACJE  PRAWNE


- Karta Nauczyciela (rozdział 3a: art. 9a – 9i) w wyniku nowelizacji dokonanej ustawą  z dnia 16 lutego 2000 r. oraz nowelizacji  z dnia 15 lipca 2004 r.

-    Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania awansu zawodowego przez nauczycieli (DZ.U. Nr 260, poz. 2593 ze zm.).

-    Rozporządzenie MEN z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

(DZ.U. Nr 214, poz. 1580).

-   Rozporządzenie MEN z dnia 24 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

(DZ.U. Nr 235, poz. 1543).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2013 poz. 393)

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2008 r. w sprawie Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty (Dz. U. z 2008 r. Nr 163 poz. 1017).

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 18 Następna »